Phần mềm liên thông dữ liệu dược quốc gia

Theo chỉ thị của chính phủ và Bộ Y tế, tất cả các quầy thuốc, nhà thuốc, hệ thống cung cấp thuốc phải được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu Dược quốc gia và hoàn thiện vào 1/1/2020. Để giúp quản lý nhà thuốc tối ưu, vận hành, quản lý thuốc, dễ […]